Printet fra www.projektseksualpolitik.dk den 20/7-2024

Tak for alt!


Det har været tre utroligt spændende år, hvor vi har hjulpet mere end 100 specialskoler i gang med en seksualpolitik og hvor næsten 80 skoler er kommet helt eller næsten helt i mål.

Vi synes faktisk det er et ret godt resultat, og det vil vi gerne takke alle medvirkende specialskoler for! Det har været en fornøjelse at møde jer alle rundt omkring på specialskolerne i hele Danmark. Vi har været på besøg på specialskoler over 100 gange og har mødt omkring 1800 lærere, pædagoger, ledere, medhjælpere, sundhedsplejersker og hvem der ellers arbejder på specialskoler. Vi har besøgt alle regioner og har rejst i hele Danmark, fra Aalborg til Aabenraa og fra Nykøbing Falster til Nykøbing Mors med en enkelt afstikker til Samsø.

I dette sidste nyhedsbrev bringer vi nogle af de resultater, der er kommet ud af evalueringen af projektet. I kan læse om:


Der er stadig hjælp at få

Hvis I endnu ikke er kommet i gang med at lave jeres seksualpolitik, kan I fremover fortsat finde en masse inspiration på vores hjemmeside: www.projektseksualpolitik.dk

Hvis I ønsker hjælp til at lave jeres seksualpolitik, kan I prøve at rekvirere en seksualvejleder, som kan hjælpe jer i gang med arbejdet. Besøg Seksualvejlederforeningens hjemmeside, hvor I kan finde en seksualvejleder i jeres område: www.seksualvejlederforeningen.dk

Hvad så nu?

Alt er dog ikke slut for projektets to medarbejdere. Sammenslutningen af Unge Med Handicap har nemlig i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS fået midler fra sats-puljen til endnu et projekt om seksualitet og handicap. Dette projekt starter efter sommerferien og de to projektmedarbejdere, Tina og Kim fortsætter derfor på kontoret (Tina på fuld tid, Kim på deltid). I er derfor fortsat velkomne til at sende færdige politikker til os, så lægger vi dem på hjemmesiden. Vi har dog ikke længere mulighed for at give feedback til politikker eller tage ud til møder, men jeres politikker vil vi stadig gerne modtage!

Vi håber, at I og jeres elever får god gavn af alle de gode politikker, som er blevet skabt rundt omkring i landet.

Tak for alt!
(i denne omgang)

 

&mnsp;

 

SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap / KlÝverprisvej 10B / 2650 Hvidovre / Telefon: 36 38 85 64 / Telefax: 36 75 14 03 / sumh@sumh.dk