Printet fra www.projektseksualpolitik.dk den 23/6-2024

Fem anbefalinger til fem ministre

Anbefalingerne blev sendt til Socialministeren, Børne- og undervisningsministeren, Ministeren for Sundhed og forebyggelse, Uddannelsesministeren og Ligestillingsministeren den 12/6-2013 og er også bakket op af organisationer, som er repræsenteret i projektets følgegruppe.

 

Anbefaling 1

Gør seksualpolitikker obligatoriske på specialskoler

Projekt Seksualpolitik på specialskoler har forsøgt at hjælpe ca. 200 skoler til at udforme en seksualpolitik, og ved projektets afslutning er 79 skoler færdige eller næsten færdige samt 24 skoler i gang med en proces hen mod en politik. En af grundene til, at det ikke er flere er, at skolerne kan være organisatorisk udfordrede. Flere af skolerne, der har takket nej til deltagelse oplyser, at de synes det er interessant og relevant, men at de gennem hele projektperioden ikke har kunnet finde tiden eller medarbejdere der ønsker at gå ind i arbejdet. Flere oplyser, at der kommer opgaver i vejen, som har højere prioritering, da vores tilbud har været frivilligt for dem at deltage i. Ved at gøre en seksualpolitik til et obligatorisk redskab på specialskolerne, vil flere specialskoler få langt bedre muligheder for at støtte eleverne til en sund seksualitet samt forebygge og håndtere overgreb.


Anbefaling 2

Seksualitet på dagsordenen – for børn og unge

Socialstyrelsen udgav i april 2012 håndbogen ”Seksualitet på dagsordenen – En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelser”. Håndbogen er et rigtigt godt redskab til at kvalificere fagpersoner til at have en professionel og etisk tilgang til voksne menneskers seksualitet.

Projekt Seksualpolitik på specialskoler anbefaler, at en tilsvarende håndbog bliver udformet til børne- og unge-området. Gennem projektperioden er projektmedarbejderne stødt på utroligt mange gråzoner og stor tvivl hos medarbejderne på specialskolerne. Denne tvivl og disse gråzoner kunne godt bruge nogle klare svar, f.eks. gennem en sådan håndbog. Noget af den tvivl og de gråzoner projektet har stødt på, har f.eks. været spørgsmål om den kriminelle lavalder. Skal medarbejderne inddrage de sociale myndigheder eller politiet, hvis to børn på 14 år indleder et ellers ligeværdigt og harmonisk seksuelt forhold? Skal forældrene inddrages, hvis børnene er anbragte? Hvis den ene er 14 og den anden 15, hvordan skal medarbejderne så stille sig?

Andre spørgsmål drejer sig om tavshedspligt og videregivelse af informationer til forældre. Børn har vel også ret til hemmeligheder, så skal forældre informeres hvis to børn har kysset i skoletiden?

Hvor langt rækker (special)skolen ind i familiens sfære? Hvis en elev på 15 år har brug for hjælp til at lære at onanere, er det så skolens opgave? Og hvis familien ikke ser det samme behov?

Seksualundervisning er naturligvis obligatorisk, også på specialskoler, men mange specialskoler mangler redskaber til at løfte denne opgave. En sådan håndbog vil også kunne komme med anvisninger til, hvordan seksualundervisningen kan tilrettelægges til gavn for de mange forskellige elever på specialskolerne.

Der findes således mange uafklarede spørgsmål og gråzoner som en sådan håndbog eller anden skrivelse vil kunne adressere på en god måde.


Anbefaling 3

Efter- og videreuddannelse af personale

Projekt Seksualpolitik på specialskoler har gennem projektets tre år stødt på uvidenhed, berøringsangst, tabu, tvivl og usikkerhed fra specialskole-medarbejdere, når det kommer til at håndtere elevers seksualitet på specialskolerne. Ved en øget viden og efteruddannelse i emnet, vil dette kunne reduceres kraftigt. Det vil være til stor gavn, hvis hele medarbejdergruppen på en specialskole modtager efteruddannelse i seksualitet, en uddannelse, som f.eks. seksualvejledere eller sexologer kan varetage. Det vil dog også være til stor gavn hvis enkelte nøglemedarbejdere på skolen modtager en uddannelse til seksualvejleder, en uddannelse til sexolog, masteruddannelse i sexologi eller anden relevant uddannelse.


Anbefaling 4

Gør seksualitet og seksualundervisning til fast fag/emne på pædagog- og læreruddannelserne

Gennem projektets tre år er vi utroligt mange gange stødt på medarbejdere på specialskolerne, som føler, at de mangler kompetencerne til at støtte eleverne til en sund seksualitet samt forebygge overgreb. Medarbejderne er bange for at gøre noget forkert eller at overskride elevernes grænser, når de vil give den vigtige og obligatoriske seksualundervisning, hvilket kan afstedkomme, at de afholder sig fra at gå ind i emnet overhovedet. Dette kan have alvorlige konsekvenser for eleverne, som har ekstra meget brug for seksualundervisning på en måde, som er tilpasset dem og deres specielle behov.

Det vil være til stor gavn, hvis seksualitet og seksualundervisning blev behandlet som et obligatorisk emne på pædagog- og læreruddannelserne, da alle lærere eller pædagoger på et eller andet tidspunkt i deres arbejde vil stå i en situation, hvor de skal forholde sig til en brugers seksualitet. Ved at have stiftet bekendtskab med emnet allerede på seminariet, vil de være forberedt på disse situationer og vil ikke reagere ud fra deres egne personlige holdninger og moralske ståsted, samt de vil blive bedre klædt på til at varetage den vigtige seksualundervisning.


Anbefaling 5

Øget forskning i emnet seksualitet og funktionsnedsættelser

Seksualitet for personer med funktionsnedsættelser er generelt et underbelyst område og det vil være gavnligt for hele feltet, hvis der bliver forsket mere i området.

Projektet har bl.a. stødt på tvivl og usikkerhed vedrørende om en elevs mistrivsel kan ses som et tegn på overgreb, eller om mistrivslen er begrundet i et fremskredent handicap.

Der findes stort set intet materiale eller viden omkring multiple funktionsnedsættelser og seksualitet, hvorfor denne niche også godt kunne bruge noget opmærksomhed.

 

Ovenstående anbefalinger støttes af:

Socialpædagogernes Landsforbund - Forbundsformand Benny Andersen

Sammenslutningen af Unge Med Handicap - Formand Mads Brix Baulund

Seksualvejlederforeningen - Formand Janne Liliendal    

Autismeforeningen - Konst. Formand Heidi Thamestrup

Landsforeningen LEV - Formand Sytter Kristensen

Sex og Samfund - National chef Marianne Lomholt

Socialt Udviklingscenter SUS - Direktør Per Holm

Børnerådet - Formand Per Larsen

ULF-Ungdom - Formand Lars Gjermandsen

 

&mnsp;

 

SUMH, Sammenslutningen af Unge Med Handicap / KlÝverprisvej 10B / 2650 Hvidovre / Telefon: 36 38 85 64 / Telefax: 36 75 14 03 / sumh@sumh.dk